افت کمی موسیقی در سال هشتاد

نوشته شده توسط persianartmusic Posted in مقالات بازدید: 348

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

افت کمی موسیقی در سال هشتاد

 

واحد مرکزی خبر، ایسنا: تعداد کنسرت هاى موسیقی در سال هشتاد به نصف تعداد خود در سال هفتاد و نه رسید. آمار نشان می دهد تا پایان بهمن ماه سال هشتاد، حدودچهار صد و دو کنسرت موسیقی مجوز اجرا گرفته است. در حالی که اخبار منتشر شده از سوى ستاد خبرى وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سال هفتاد و نه، از اجراى یکهزار و پنجاه و نه؛کنسرت در این سال خبر می داد، این مساله در کنار آمار تعداد عناوین نوارهاى تولید شده در سال گذشته دویست و هشتاد و سه عنوان و تعداد عناوین کتابهاى منتشر شده در این حوزه با صد و نود و دو عنوان و مقایسه آن با سالهاى گذشته، نشان از افت کمی موسیقی در سال هشتاد؛ دارد.

بیست و هفتم فروردین هشتاد و یک