فاصله میان پرده های تار را چگونه تنظیم کنیم؟

نوشته شده توسط persianartmusic Posted in از ما بپرسید بازدید: 1939

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

فاصله میان پرده های تار را چگونه تنظیم کنیم؟

 

فاصله میان پرده های تار را چگونه تنظیم کنیم؟

پرسش:

فاصله میان پرده های تار را چگونه تنظیم کنیم؟

پاسخ:

فاصله میان پرده های تار و سه تار و سازهای زهی که دارای پرده بندی هستند، بر اساس فرکانس های مشخصی تعیین می شوند که باید با دستگاه تیونر (دستگاهی برای اندازه گیری و نشان دادن درست نت های موسیقی) اندازه گیری شوند و یا کسی که دارای گوش موسیقیایی درستی است، تا با تعیین فاصله های درست، و بستن آن ها در جای صحیح، نت های ایجاد شده استاندارد باشند.

رضا کلانتری

نوزدهم آذر ماه هشتاد و هشت