عنوان های پرونده ردیف در یونسکو

نوشته شده توسط persianartmusic Posted in تازه ها بازدید: 500

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

عنوان های پرونده ردیف در یونسکو

واحد مرکزی خبر، میراث خبر: در نخستین جلسه مشترک خانه موسیقی و مسئولان یونسکو در ایران در سال هشتاد و چهار عناوین و سرفصل‌های پرونده ثبت ردیف‌های موسیقی ایرانی درفهرست میراث شفاهی جهان تعیین شد. محمد سریر سخنگوی خانه موسیقی در این باره گفت: در جلسه‌ای که چند روز پیش با مسئولان یونسکو داشتیم، سرفصل‌ها و عناوین پرونده ثبت ردیف‌های موسیقی مشخص شد. در ابتدا قرار را بر این گذاشتیم که پرونده را بر اساس ردیف دستگاهی و آوازی و از نام دستگاه‌ها و آوازهای مختلف و معرفی آنها آغاز کنیم. عنوان‌هایی که برای پرونده ردیف‌های موسیقی انتخاب شده اند، سیر تحول و تاریخچه نظام موسیقی ایرانی، نظام مدال و متریک موسیقی ایرانی، فرم در موسیقی ایرانی از گذشته تا حال، نظام‌های آوانگاری و نغمه‌نگاری، سیر تحول سازهای موسیقی کلاسیک، سیر تحول شکل‌گیری ردیف و تکثیر روایات مختلف، نظام آموزش شفاهی ردیف موسیقی ایرانی و معرفت‌شناسی در موسیقی ایرانی، هستند. وی با اشاره به اهمیت ثبت ردیف در فهرست جهانی گفت: ثبت ردیف از این نظر برای ما اهمیت دارد که در صورت انجام، یونسکو کمک می‌کند تا ما موسیقی را در جهان معرفی و رواج بدهیم، در نتیجه این میراث شفاهی بهتر حفظ خواهد شد. همچنین بعد از ثبت ردیف یونسکو کمک می‌کند که باز هم مکتب‌خانه‌ها را از نو بسازیم و این موسیقی را به نسل‌های آینده با همان روش سنتی انتقال بدهیم. هومان اسعدی که از سوی خانه موسیقی مسئول پیگیری این پرونده و جمع‌آوری اطلاعات است، جمع‌آوری آمار و اطلاعات هر بخش از ردیف را پیگیری خواهد کرد. آبان ماه سال گذشته، پیشنهاد ثبت ردیف های موسیقی از سوی هومان اسعدی به خانه موسیقی داده شد. پس از آن با توجه به مذاکراتی که خانه موسیقی با دفتر یونسکو در ایران انجام داد، قرار شد ردیف های موسیقی از طرف ایران برای ثبت در فهرست میراث جهانی ارایه شود. خانه موسیقی هدف از این کار را معرفی جهانی موسیقی کشور و ارایه آن به عنوان یک هنر و میراث جهانی اعلام کرد. از سال گذشته تا به حال کمیته ای با عنوان کمیته ملی به سرپرستی اسعدی تشکیل شده تا پرونده ای جامع و کامل برای ارایه به یونسکو تهیه شود. از موسیقی کشور های همسایه ایران، تا به حال شش مقام تاجیک ها و موسیقی دستگاهی عراق در فهرست میراث شفاهی جهان ثبت شده است.

بیست و یکم فروردین هشتاد و چهار