پاسخ حمیدرضا نوربخش به ادعای پیروز ارجمند

نوشته شده توسط persianartmusic Posted in تازه ها بازدید: 1283

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

پاسخ حمیدرضا نوربخش به ادعای پیروز ارجمند

پاسخ حمیدرضا نوربخش به ادعای پیروز ارجمند

تقاضای شلاق نداشتیم

ارائه سند و یا عذرخواهی چاره ساز است

حمیدرضا نوربخش در جلسه مجمع عمومی خانه موسیقی با اشاره به جار و جنجال های اخیر گفت: خانه موسیقی و یا هر نهاد دیگری مگر می تواند تعیین کند که مجازات فرد خاطی شلاق باشد یا زندان؟

به گزارش ریتم نو به نقل از خانه موسیقی، مدیرعامل خانه در بخشی از سخنانش در مجمع عمومی خطاب به اعضای مجمع گفت: بالاترین رکن از ارکان خانه موسیقی همین مجمع عمومی است و تک تک شما باید از امور و سیاستگذاری های این نهاد باخبر و بیشترین تاثیرگذاری را داشته باشید.

 

مدیرعامل خانه  در بخش گزاش مربوط به اتهامات برخی مفتریان و سرانجام آن ماجرا افزود: ما همواره اعلام کرده ایم که از نقد و انتقاد استقبال می کنیم و فرد منتقد را دلسوز فعالیت های صنفی می شناسیم و همگان شاهد هستند که همین اعضای هیئت مدیره که اینجا حضور دارند در چند سال گذشته مورد تندترین نقدها بوده اند و هیچ گله ای هم نداشتند ولی آنجا که سخنان و نقد ها از مرز اتهام و افترا فراتر رفت ما واکنش نشان دادیم چرا که در قبال شما یعنی اعضای همین مجمع مسئول و متعهد هستیم .

 

سکوت در برابر مفتریان جفا به اعضای مجمع است

 

نوربخش در ادامه با اشاره به اتهامات مالی که به خانه وارد شده است گفت: وقتی فرد می گوید خانه موسیقی چهار پنج میلیارد تومان دریافت کرده و معلوم نیست کجا هزینه شده آیا نباید اسناد گفته هایش را ارائه دهد آیا تا کنون رسانه ای از ایشان مدرک و سند صحت ادعای او را مطالبه کرده است ؟ خب اگر ما هم ساکت بنشیینیم یعنی ادعای او درست است و این یعنی جفای به شما و قطعا دامن اعضای محترم مجمع هم ملکوک خواهد شد.

 

مدیرعامل خانه ضمن دعوت از مخاطبان و ارباب رسانه ها به دقت  بیشتر گفت: آیا دادگاه برای هیچ شاکی و متشاکی  که به جرم نقد و انتقاد مراجعه کنند پرونده ای باز می کند؟ اساسا طرح اینگونه مسائل خنده دار و برای انحراف اذهان عمومی است؛ این نکته را در باره شکایت خانه موسیقی از آقا دکتر فاطمی هم چندین بار اعلام کردیم و خود آقای فاطمی هم بعد از آن ماجرا به خانه موسیقی آمد و در حضور اعضای هیئت مدیره اقرار کرد که هیچ ادعای سوء استفاده مالی از سوی خانه موسیقی نداشته و صرفا ایرادات اساسنامه ای را مطرح کرده است.

 

اثبات دروغگویی سنگین تر از مجازات شلاق است

 

نوربخش با تاکید بر رعایت تقوی و پرهیز از اتهام زنی و دروغ پراکنی گفت: باید در اینجا به جرات بگویم  که کل گردش مالی خانه موسیقی از ابتدای تاسیس تاکنون  و در این ۱۶ سال به ۲-۳ میلیارد تومان نمی رسد! اما برخی به راحتی اتهاماتی وارد کردند که خانه موسیقی ۵ میلیارد گرفته و معلوم نیست در کجا هزینه شده و این افراد گفته بودند اگر وزارت ارشاد در مقابل خانه موسیقی واکنشی نداشته باشد مجبوریم به محاکم قضایی متوسل شویم. خب  مگر ما چکار کردیم ما خواستیم زودتر حقیقت عیان شود که چه کسی راست و چه کسی دروغ می گوید و لذا از این افراد به محاکم قضایی شکایت کردیم و دوست داریم این مسائل در دادگاه مورد بحث قرار گیرد چون می دانیم اینها افترا و تهمت بوده و باید از حیثیت خانه موسیقی و اعضای شریف و پاکدست هیئت مدیره دفاع کنیم.

 

وی گفت: ما صرفا به جهت روشن شدن حقیقت به دادگاه مراجعه کردیم و هیچگاه برای کسی تقاضای شلاق یا زندان و…نداشتیم و اساسا این روند در محاکم قضایی هم مرسوم نیست شاکی نوع مجازات را تعیین کند تنها شکایتی صورت می گیرد و در نهایت تعیین مجازات برعهده و به تشخیص قاضی خواهد بود و اگر دست ما باشد من در همین جا اعلام می کنم فقط روشن شدن حقیقت برای ما مهم است و بعد از آن ما حاضریم فرد خاطی و مفتری هیچ مجازاتی را متحمل نشود چرا که بزرگترین مجازات برای اهالی فرهنک اثبات دروغگویی اوست.

 

یا ارائه سند و یا عذرخواهی چاره ساز است

 

نوربخش در پایان این بخش از سخنانش گفت: خانه موسیقی همواره حسن نیت داشته و با سعه صدر با هنرمندان و اعضا برخورد کرده است ولی ما بر اساس وظیفه ای که همین مجمع به عهده ما گذاشته است موظفیم با افرادی که بدون سند و مدرک قصد تخریب اعضای محترم خانه را دارند برخورد کرده و پیگیر مسائل حقوقی اعضا باشیم و در نتیجه این مفتری که می‌خواهد با جار و جنجال و پیش کشیدن موضوع شلاق و زندان حس ترحم هنرمندان را برانگیزاند و در واقع حقیقت را گم کند راه به جایی نخواهد برد و بهتر است به جای این کارها یا سند ارائه دهد و یا عذرخواهی کند.حمیدرضا نوربخش در جلسه مجمع عمومی خانه موسیقی با اشاره به جار و جنجال های اخیر گفت: خانه موسیقی و یا هر نهاد دیگری مگر می تواند تعیین کند که مجازات فرد خاطی شلاق باشد یا زندان؟

به گزارش ریتم نو به نقل از خانه موسیقی، مدیرعامل خانه در بخشی از سخنانش در مجمع عمومی خطاب به اعضای مجمع گفت: بالاترین رکن از ارکان خانه موسیقی همین مجمع عمومی است و تک تک شما باید از امور و سیاستگذاری های این نهاد باخبر و بیشترین تاثیرگذاری را داشته باشید.

 

مدیرعامل خانه  در بخش گزاش مربوط به اتهامات برخی مفتریان و سرانجام آن ماجرا افزود: ما همواره اعلام کرده ایم که از نقد و انتقاد استقبال می کنیم و فرد منتقد را دلسوز فعالیت های صنفی می شناسیم و همگان شاهد هستند که همین اعضای هیئت مدیره که اینجا حضور دارند در چند سال گذشته مورد تندترین نقدها بوده اند و هیچ گله ای هم نداشتند ولی آنجا که سخنان و نقد ها از مرز اتهام و افترا فراتر رفت ما واکنش نشان دادیم چرا که در قبال شما یعنی اعضای همین مجمع مسئول و متعهد هستیم .

 

سکوت در برابر مفتریان جفا به اعضای مجمع است

 

نوربخش در ادامه با اشاره به اتهامات مالی که به خانه وارد شده است گفت: وقتی فرد می گوید خانه موسیقی چهار پنج میلیارد تومان دریافت کرده و معلوم نیست کجا هزینه شده آیا نباید اسناد گفته هایش را ارائه دهد آیا تا کنون رسانه ای از ایشان مدرک و سند صحت ادعای او را مطالبه کرده است ؟ خب اگر ما هم ساکت بنشیینیم یعنی ادعای او درست است و این یعنی جفای به شما و قطعا دامن اعضای محترم مجمع هم ملکوک خواهد شد.

 

مدیرعامل خانه ضمن دعوت از مخاطبان و ارباب رسانه ها به دقت  بیشتر گفت: آیا دادگاه برای هیچ شاکی و متشاکی  که به جرم نقد و انتقاد مراجعه کنند پرونده ای باز می کند؟ اساسا طرح اینگونه مسائل خنده دار و برای انحراف اذهان عمومی است؛ این نکته را در باره شکایت خانه موسیقی از آقا دکتر فاطمی هم چندین بار اعلام کردیم و خود آقای فاطمی هم بعد از آن ماجرا به خانه موسیقی آمد و در حضور اعضای هیئت مدیره اقرار کرد که هیچ ادعای سوء استفاده مالی از سوی خانه موسیقی نداشته و صرفا ایرادات اساسنامه ای را مطرح کرده است.

 

اثبات دروغگویی سنگین تر از مجازات شلاق است

 

نوربخش با تاکید بر رعایت تقوی و پرهیز از اتهام زنی و دروغ پراکنی گفت: باید در اینجا به جرات بگویم  که کل گردش مالی خانه موسیقی از ابتدای تاسیس تاکنون  و در این ۱۶ سال به ۲-۳ میلیارد تومان نمی رسد! اما برخی به راحتی اتهاماتی وارد کردند که خانه موسیقی ۵ میلیارد گرفته و معلوم نیست در کجا هزینه شده و این افراد گفته بودند اگر وزارت ارشاد در مقابل خانه موسیقی واکنشی نداشته باشد مجبوریم به محاکم قضایی متوسل شویم. خب  مگر ما چکار کردیم ما خواستیم زودتر حقیقت عیان شود که چه کسی راست و چه کسی دروغ می گوید و لذا از این افراد به محاکم قضایی شکایت کردیم و دوست داریم این مسائل در دادگاه مورد بحث قرار گیرد چون می دانیم اینها افترا و تهمت بوده و باید از حیثیت خانه موسیقی و اعضای شریف و پاکدست هیئت مدیره دفاع کنیم.

 

وی گفت: ما صرفا به جهت روشن شدن حقیقت به دادگاه مراجعه کردیم و هیچگاه برای کسی تقاضای شلاق یا زندان و…نداشتیم و اساسا این روند در محاکم قضایی هم مرسوم نیست شاکی نوع مجازات را تعیین کند تنها شکایتی صورت می گیرد و در نهایت تعیین مجازات برعهده و به تشخیص قاضی خواهد بود و اگر دست ما باشد من در همین جا اعلام می کنم فقط روشن شدن حقیقت برای ما مهم است و بعد از آن ما حاضریم فرد خاطی و مفتری هیچ مجازاتی را متحمل نشود چرا که بزرگترین مجازات برای اهالی فرهنک اثبات دروغگویی اوست.

 

یا ارائه سند و یا عذرخواهی چاره ساز است

 

نوربخش در پایان این بخش از سخنانش گفت: خانه موسیقی همواره حسن نیت داشته و با سعه صدر با هنرمندان و اعضا برخورد کرده است ولی ما بر اساس وظیفه ای که همین مجمع به عهده ما گذاشته است موظفیم با افرادی که بدون سند و مدرک قصد تخریب اعضای محترم خانه را دارند برخورد کرده و پیگیر مسائل حقوقی اعضا باشیم و در نتیجه این مفتری که می‌خواهد با جار و جنجال و پیش کشیدن موضوع شلاق و زندان حس ترحم هنرمندان را برانگیزاند و در واقع حقیقت را گم کند راه به جایی نخواهد برد و بهتر است به جای این کارها یا سند ارائه دهد و یا عذرخواهی کند.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

آیا میدانید

  • چه سازی را برای یادگیری موسیقی انتخاب کنیم؟

    چه سازی را برای یادگیری موسیقی انتخاب کنیم؟

      چه سازی را برای یادگیری موسیقی انتخاب کنیم؟ (نکته: این نوشته، برای کسانی است که در انتخاب ساز مردد بوده و نیاز به راهنمایی دارند). شاید نخستین پرسش برای کسی که، ایده و آشنایی با موسیقی ندارد، و قصد یادگیری موسیقی داری این باشد: چه سازی را انتخاب کنم؟ انتخاب ساز، کاملا سلیقه ای است، و انتخاب ساز، در واقع انتخاب و دنبال کردن سلیقه فرد و برداشت شخص از موسیقی است. برای انتخاب ساز به منظور یادگیری موسیقی، چند عامل نقش مهمی دارند که به آنها اشاره میکنیم: سلیقه و علاقه فرد به صدای سازی که یا دیده، یا صدایش را شنیده، و آشنایی هرچند اندک نسبت آن ساز دارد. شکل ظاهری ساز نیز نقش به سزایی در انتخاب دارد. کسی که آشنایی چندانی با موسیقی ندارد، برای شروع نوازندگی و انتخاب، به شکل ظاهری ساز نیز نظر دارد. سبک و کاربرد ساز یکی از مهمترین نکات در انتخاب ساز است. در واقع کاربرد ساز در سبک های موسیقی پاپ، کلاسیک، سنتی و... میتواند یکی از مهمترین نکات در انتخاب ساز باشد. مشورت و راهنمایی صحیح، می تواند راه بسیار خوبی برای انتخاب ساز باشد. ولی در نهایت، خود شخص است که تصمیم گیرنده نهایی است. چند توصیه…

از ما بپرسید

  • چگونگي برقراري ارتباط نوازنده با مخاطب روي صحنه

    چگونگي برقراري ارتباط نوازنده با مخاطب روي صحنه

    چگونگي برقراري ارتباط نوازنده با مخاطب روي صحنه برقراری ارتباط نوازنده در حین اجرای زنده، با شوندگان حاضر در سالن، مبحثی بسیار جدی و جالب است که برای تحلیل و چگونگی و راه های مختلف برای تاثیر گذاری بیشتر آن نیاز به نوشتاری مفصل دارد که به زودی در مورد آن، در این سایت بحث شده و نوشته هایی برای خواندن شما عزیزان آماده و عرضه خواهد شد. بیست و هفتم خرداد هشتاد و نه  

درباره ی موسیقی هنری ایران

logo persian004 موسیقی هنری ایران، نخستین روزنامه الکترونیکی روزانه موسیقی ایران

همکاری: پیام به این شماره تلگرام
09226521131