آخرين وضعيت سلامتي محمد رضا شجريان از زبان همایون

نوشته شده توسط persianartmusic Posted in تازه ها بازدید: 1227

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

آخرين وضعيت سلامتي محمد رضا شجريان از زبان همایون

آخرين وضعيت سلامتي محمد رضا شجريان از زبان همایون
آخرين وضعيت سلامتي محمد رضا شجريان از زبان همایون

پدر بهتر است

نتیجه MRI خوب بوده است

در حال حاضر تنها ضعف دارند كه در صورت برطرف شدنِ آن، مرحلۀ دوم درمان آغاز خواهد شد.