کنسرت سیروان و فروش بلیت ها در یک ساعت

Posted in تازه ها بازدید: 1073

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

کنسرت سیروان و فروش بلیت ها در یک ساعت

کنسرت سیروان و فروش بلیت ها در یک ساعت

کنسرت سیروان و فروش بلیت ها در یک ساعت
کنسرت سیروان و فروش بلیت ها در یک ساعت

بلیت های کنسرت سیروان خسروی، یک ساعته به فروش رسید. سیروان خسروی در روزهای چهارشنبه ۲۵ و پنجشنبه ۲۶ اسفندماه به اجرای برنامه میپردازد. بلیت های ای کنسرت در روز 4 اسفند یک ساعته به پایان رسید.