محمد رضا درویشی دبیر جشنواره مقامی

نوشته شده توسط persianartmusic Posted in موسیقی محلی بازدید: 1272

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

محمد رضا درویشی دبیر جشنواره مقامی

واحد مرکزی خبر، مهر: طی حکمی از سوی دکتر محمدحسین همافر رییس مرکز موسیقی، محمدرضا درویشی به عنوان دبیر پنجمین جشنواره موسیقی نواحی کشور (کرمان) منصوب گردید. در این حکم ضمن تاکید بر پاسداشت مواریث فرهنگ شفاهی و موسیقایی ایران و ضرورت مستندسازی، آموزش و شناسایی مستعدین در موسیقی نواحی کشور، بر صیانت از فرهنگ بومی و آیینی تاکید شده است. در این حکم استمرار دستاوردهای جشنواره و تقویت زیربناها و طراحی جهت پیگیری بازخوردهای ناشی از جشنواره و همچنین رویکرد عملیاتی به نقطه نظرات داوران محترم از زمره موارد اشاره بوده و همچنین دوری از سطح و ژرف اندیشی در اجرای جشنواره مورد تاکید قرار گرفته است.

یازدهم آبان هشتاد و سه