حذف زنان از جشنواره ها باعث پویایی می شود!

نوشته شده توسط persianartmusic Posted in کنسرت بانوان بازدید: 492

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

حذف زنان از جشنواره ها باعث پویایی می شود!

واحد مرکزی خبر، میراث خبر: حذف بخش بانوان از جشنواره موسیقی فجر تنها به دلیل ایجاد پویایی و فعال تر کردن بانوان در عرصه موسیقی است. مجید لطیفی سرشت، سرپرست امور جشنواره های مرکز موسیقی وزارت ارشاد به دنبال اعلام احتمال حذف بخش بانوان از جشنواره موسیقی فجر امسال گفت: این مسئله یکی از مواردی است که هنوز به قطعیت نرسیده و اصرار من برای این کار صرفا جهت تلنگر زدن و ایجاد پویایی در موسیقی بانوان است. جشنواره فجر گزیده ای از برنامه هایی است که در طول سال ارائه می شود. ما صرفا به دنبال برگزاری کنسرت نیستیم. می خواهیم جشنواره دستاورد هایی هم داشته باشد. او افزود: بانوان می توانند در جشنواره گل یاس و برنامه هایی که در طول سال ارایه می دهند، کنسرت هایی ویژه بانوان را اجرا کنند. جشنواره فجر می تواند فضایی ایجاد کند که استادان هنرمند و برجسته، شاگردانی را که طی سال های دراز تربیت کرده اند به صحنه آورند و آنها را معرفی کنند. وضعیت حذف بخش موسیقی بانوان از موسیقی فجر امسال تا دو هفته آینده به طور کامل مشخص خواهد شد.

بیست و ششم آذر هشتاد و سه