رسیتال فلوت آذین موحد با همراهى پیانو آرپینه ایسرائیلیان برگزار می‌شود

Posted in کنسرت ها بازدید: 550

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

رسیتال فلوت آذین موحد با همراهى پیانو آرپینه ایسرائیلیان برگزار می‌شود

رسیتال فلوت آذین موحد با همراهى پیانو آرپینه ایسرائیلیان برگزار می‌شود

رسیتال فلوت آذین موحد با همراهى پیانو آرپینه ایسرائیلیان برگزار می‌شود
رسیتال فلوت آذین موحد با همراهى پیانو آرپینه ایسرائیلیان برگزار می‌شود

آذین موحد، نوازنده فلوت و آرپینه ایسراییلیان نوازنده پیانو در سالن آوینی پردیس هنر دانشگاه تهران به اجرای برنامه می پردازند.

سونات مى‌مینور اثر سکارلاتى، سونات سزار فرانک براى فلوت و پیانو، سوناتین اثر دوتیو آهنگساز شهیر فرانسوى، رومانس‌هاى شومان اپوس 9٤ و همچنین دو قطعه‌ی مدرن از آهنگسازان فرانسوى که براى اولین‌بار در ایران اجرا مى‌شوند. قطعه‌ی «سؤال‌هاى بى‌پاسخ» اثر تریستان موراى، آهنگساز سپکترال معاصر و قطعه‌ی پنجم از «وردها» اثر آندره ژولیوه که براى فلوت تک نوشته شده‌اند.

برای خرید بلیت به سایت تیوال مراجعه کنید.