آکورد سه‌شش افزوده

نوشته شده توسط persianartmusic Posted in فرهنگستان موسیقی بازدید: 351

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

واژۀ مصوب

واژۀ بیگانه

تعریف

آکورد سه‌شش افزوده

augmented six-three chord

← آکورد شش افزوده