آهنگ‌سازی

نوشته شده توسط persianartmusic Posted in فرهنگستان موسیقی بازدید: 672

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

واژۀ مصوب

واژۀ بیگانه

تعریف

آهنگ‌سازی

composition 1

عمل خلق یک اثر موسیقایی کامل توسط آهنگ‌ساز