گفت و گو با حسین دهلوی

نوشته شده توسط persianartmusic Posted in گفت و گو بازدید: 243

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

گفت و گو با حسین دهلوی

واحد مرکزی خبر، مهر: مدیران فرهنگی در دولت آینده، باید بر اساس تخصص گرایی انتخاب شوند نه باندبازی و گروه بازی. حسین دهلوی با اعلام این مطلب گفت: اصل تخصص گرایی برای پیشرفت عرصه فرهنگ و هنر باید برای انتخاب مدیر فرهنگی آینده کشور، در درجه اول اهمیت داشته باشد، اما متاسفانه در حال حاضر این اساس در اوج نیست و حاشیه هایی نظیر باند و گروه و دسته به اصل مبدل شده اند. همانگونه که برای بیماری مغز و اعصاب، جراح مغز را خبر می کنند و نه عمومی؛ باید در عرصه فرهنگ و هنر نیز از متخصصان این رشته دعوت به عمل آید. همچنین جدا از اصل تخصص باید مواردی نظیر کیاست، درایت، شجاعت و آشنایی با مفاهیم گسترده فرهنگ جهانی نیز آشنا و قوه تحلیل داشته باشد. وی دیدگاه های اساتید موسیقی را برای انتخاب یک مدیر هنری در عرصه موسیقی ضروری دانست و تاکید کرد: به طور یقین موسیقی ایرانی و موسیقی جهانی در کشور ما بدون کمک بخش دولتی ره به جایی نخواهد برد. به همین دلیل نظر خواهی از اهالی صاحب دانش هنر موسیقی می تواند مدیر آینده را برای چگونگی تصمیم گیری در این دو عرصه، یاری رساند. حسین دهلوی در پایان گفت: حداقل انتظار اهالی موسیقی از مدیر فرهنگی آینده این است که یک خوراک سالم و فرهنگی در اختیار جامعه و سنین مختلف قرار بگیرد، زیرا هر طیف از جامعه موسیقی مخصوص به خود را می پسندد.

یازدهم تیرماه هشتاد و چهار