شاه‌آبادی: موسیقی فاخر منحصر در آثار مقامی، محلی، سنتی و حتی کلاسیک نیست

نوشته شده توسط persianartmusic Posted in گفت و گو بازدید: 350

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

شاهآبادی: موسیقی فاخر منحصر در آثار مقامی، محلی، سنتی و حتی کلاسیک نیست

موسیقی هنری ایران:  معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: موسیقی فاخر منحصر درآثارمقامی، محلی، سنتی و حتی کلاسیک نیست، بلکه باید در شرایطی که جوانها به آرامش روحی و روانی نیاز دارند، بتواند آنها را در راستای رسیدن به کمال هدایت و آنها را بر اندیشههای معنوی مسلط تر و قدرتمندترکند.

به گزارش ایرنا ، حمید شاهآبادی درمورد حمایت از آثار موسیقایی فاخر و اصیل گفت: هر زمان که صحنه را خالی کنیم، طبیعتا موسیقی غربی، غیر اصولی و غیر متناسب با هنجارهای اجتماعی بخش بیشتری از نیازهای شنیداری جامعه را به خود اختصاص میدهد.

وی ادامه داد: آنچه که از موسیقی فاخر می دانیم، انحصار به سبک و نوع معینی از موسیقی ندارد، بلکه در نحوه ارائه موسیقی در هر کدام از این آثار موسیقی، می توانیم شاهد موسیقی فاخر باشیم.

شاه آبادی در ادامه اظهار داشت: هر چه هنرمند ما در بستر رشد یافتگیاش با مبدا عالم ارتباط نزدیکتر و معنوی تری داشته باشد، موسیقی که از دل و جان هنرمند برمیآید، طبیعتا به راس الرئوس زیباییها که خداوند است، نزدیکتر خواهد بود.

معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یادآور شد: گام نخست در راستای تولید موسیقی فاخر، پاکی روح هنرمندی است که رپرتوارها را مینویسد، اندیشه زلال شاعری است که شعر را میسراید و دستان توانمند هنرمندی است که به رغم اینکه هنرمند است، اما به امور معنوی و جلای روح خودش بیشترین توجه را دارد ، بنابراین به نظرم موسیقی فاخر، موسیقیای است که این عوامل در آن نقش آفرین باشند.

وی در ادامه درمورد جدال و جنگهای بین انواع موسیقی گفت: نوعی رقابت پیچیدهای بین جریانهای موسیقایی در کشور موجود و در حال تحقق است.

وی تصریح کرد که این جدال و جنگ همیشه بین ژانرهای موسیقی وجود داشته و هر زمان که ما صحنه را خالی کنیم، طبیعتا موسیقی غربی، غیر اصولی و غیر متناسب با هنجارهای اجتماعی بخش بیشتری از سبد شنیداری جامعه را به خود اختصاص میدهد.

شاهآبادی گفت: در سال جدید تعداد آلبومهای موسیقی که متناسب با فضای فرهنگی و اجتماعی کشور است، از گذشته بیشتر شده، اما به دلیل عدم وجود سامانه منظمی در حوزه نشر، ما از میزان تولید و توزیع این آثار موسیقایی نمیتوانیم آماری صحیحی ارائه دهیم.

بیستم آذر هشتاد و نه