چاپ کردن این صفحه

درباره کنسرت شهرام ناظری در تبریز

درباره کنسرت شهرام ناظری در تبریز

دو نکته درباره کنسرت  شهرام ناظری در تبریز

در یکی از تصنیف‌های بسیار زیبا که غزلی از حافظ در آن بکار رفته و با این مصرع آغاز می‌شود:

مرا می بینی و هر دم زیادت می کنی دردم

عبارت زیادت میکنی دردم، دو بار تکرار می‌شود. در بار نخست هجای ‹در› در کلمه ‹دردم› نسبت به هجای ‹دم› در نت پائین‌تری قرار گرفته است و معنی کلمه که ‹رنج مرا›، ‹مرا› و ‹درد مرا› می باشد، معنی ‹در لحظه›پیدا می کند. یعنی تآکید یا بهتر بگویم تکیه کلمه (Accent) به جای اینکه روی هجای در قرار بگیرد، روی هجای دم واقع شده است و معنی درستی از این عبارت با توجه به کل مصرع احساس نمی شود. اما در بار دوم که این عبارت تکرار می شود، چون تکیه کلمه روی هجای اول کلمه دردم واقع شده است معنی عبارت و در نتیجه کل مصرع درست از آب در می آید. لازم به ذکر است که در بعضی از نسخه های دیوان حافظ مصرع یاد شده اینگونه آمده است:

مرا می بینی و در دم زیادت می کنی دردم

پر واضح است که اگر در دوباری که واژه دردم به کار رفته است اگر تکیه روی هر کدام از هجاهای آن قرار دهیم معنی آن فرق می کند. بطور مثال می توان در اولین باری که این واژه بکار رفته است، تکیه را روی هجای دوم گذاشت تا معنی در لحظه پیدا کند و در دومین باری که این واژه استفاده شده، تکیه در روی هجای اول گذاشت تا معنی در برابر از آن استنباط شود. اما در جای دیگری از این تصنیف عبارت ‹نمی‌دانی مگر دردم› دوبار تکرار می شود که در بار اول باز تکیه روی هجای دوم کلمه ‹دردم› واقع شده است، و معنی ‹در لحظه› را پیدا می کند و معنی کل مصرع را دچار اشکال می کند، ولی در تکرار دوباره همین عبارت تکیه روی هجای اول کلمه مذکور قرار دارد و معنی درد مرا که مقصود شاعر است را آشکار می کند.

دو. در تصنیف آخر، مصرع، منم در موج دریاهای عشقت، هجای ها نسبت به دیگر هجاهای کلمه دریاها در نت بالاتری قرار گرفته است و هنگامی که این مصرع خوانده می شود های در کلمه دریاهای در معنی حقیقی خود به کار نرفته است و از های معانی متفاوتی چون: آی، وای و امثال این استنباط می شود.

سید احمد حسینی

بیست و سوم فروردین هشتاد و چهار

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
persianartmusic

آخرین‌ها از persianartmusic