persianartmusic

persianartmusic

%ق ظ، %14 %964 %1395 ساعت %01:%آذر برای نظر دادن اولین باش!

واژۀ مصوب

واژۀ بیگانه

تعریف

آکورد عاریتی

borrowed chord

آکوردی خارج از آکوردهای

موجود در مایه و مقام مورد

استفاده، به‌ویژه آکوردی از

مایۀ بزرگ (major) که در

یک مایۀ کوچک (minor)

هم‌پایه یا برعکس به

کار می‌رود

%ق ظ، %14 %962 %1395 ساعت %01:%آذر برای نظر دادن اولین باش!

واژۀ مصوب

واژۀ بیگانه

تعریف

آکورد شکسته

broken chord

ارائۀ نغمات یک آکورد، با هر ترتیبی، به‌صورت متوالی

%ق ظ، %12 %278 %1395 ساعت %09:%آذر برای نظر دادن اولین باش!

واژۀ مصوب

واژۀ بیگانه

تعریف

آکورد شش ناپلی

Neapolitan sixth chord

آکورد شش درجۀ دوم

که در مایه‌های کوچک

(minor) فقط پایۀ آن بمل شده است و در مایه‌های بزرگ (major) پنجم آن هم بمُل می‌شود

%ق ظ، %12 %264 %1395 ساعت %08:%آذر برای نظر دادن اولین باش!

واژۀ مصوب

واژۀ بیگانه

تعریف

آکورد شش افزودۀ فرانسوی

French sixth chord

آکورد شش افزوده‌ای

که از بم‌ترین نت آن

یک فاصلۀ چهارم افزوده به

آن اضافه شود

%ق ظ، %12 %263 %1395 ساعت %08:%آذر برای نظر دادن اولین باش!

واژۀ مصوب

واژۀ بیگانه

تعریف

آکورد ‌شش افزودۀ ایتالیایی

Italian sixth chord

← آکورد شش افزوده

%ق ظ، %12 %263 %1395 ساعت %08:%آذر برای نظر دادن اولین باش!

واژۀ مصوب

واژۀ بیگانه

تعریف

آکورد شش افزودۀ آلمانی

German sixth chord,

doubly augmented fourth

آکورد شش افزوده‌ای

که از بم‌ترین نت آن

یک فاصلۀ پنجم درست

یا چهارم بازافزوده به

آن اضافه ‌شود

%ق ظ، %12 %262 %1395 ساعت %08:%آذر برای نظر دادن اولین باش!

واژۀ مصوب

واژۀ بیگانه

تعریف

آکورد شش افزوده

augmented sixth chord

آکورد ششی که به‌طور

معمول بر روی درجۀ ششم

گامی ساخته می‌شود

که نیم‌پردۀ کروماتیک

(chromatic) پایین آمده

باشد و دارای یک

فاصلۀ ششم افزوده

از آن درجه است
متـ . آکورد سه‌شش افزوده

augmented six-three chord
      آکورد شش افزودۀ ایتالیایی

Italian sixth chord

%ق ظ، %12 %956 %1395 ساعت %01:%آذر برای نظر دادن اولین باش!

واژۀ مصوب

واژۀ بیگانه

تعریف

آکورد شش

sixth chord

آکورد سه‌صدایی در

حالت معکوس اول

که فاصله‌های درونی

آن از بم‌ترین نت

تا هریک از دو

نت بالا، سوم و

ششم است
متـ . آکورد معکوس اول

chord in first inversion
       آکورد سه‌شش

six-three chord

%ق ظ، %12 %954 %1395 ساعت %01:%آذر برای نظر دادن اولین باش!

واژۀ مصوب

واژۀ بیگانه

تعریف

آکورد سه‌صدایی متداول

common chord

آکورد سه‌صدایی که

پنجم آن درست است

%ق ظ، %12 %953 %1395 ساعت %01:%آذر برای نظر دادن اولین باش!

واژۀ مصوب

واژۀ بیگانه

تعریف

آکورد سه‌صدایی کوچک

minor triad, minor common chord

آکورد سه‌صدایی

که فاصله‌های درونی

آن به‌ترتیب سوم کوچک

(minor) و سوم بزرگ

(major) و فاصلۀ بیرونی

آن پنجم درست است

%ق ظ، %12 %952 %1395 ساعت %01:%آذر برای نظر دادن اولین باش!

واژۀ مصوب

واژۀ بیگانه

تعریف

آکورد سه‌صدایی کاسته

diminished triad

آکورد سه‌صدایی

که هر دو فاصلۀ

درونی آن سوم کوچک

(minor) و فاصلۀ بیرونی

آن پنجم کاسته است

%ق ظ، %12 %951 %1395 ساعت %01:%آذر برای نظر دادن اولین باش!

واژۀ مصوب

واژۀ بیگانه

تعریف

آکورد سه‌صدایی بزرگ

major triad

, major common chord

آکورد سه‌صدایی

که فاصله‌های درونی

آن به‌ترتیب سوم بزرگ

(major) و سوم کوچک

(minor) و فاصلۀ بیرونی

آن پنجم درست است

%ق ظ، %12 %949 %1395 ساعت %01:%آذر برای نظر دادن اولین باش!

واژۀ مصوب

واژۀ بیگانه

تعریف

آکورد سه‌صدایی افزوده

augmented triad

آکورد سه‌صدایی

که هر دو فاصلۀ

درونی آن سوم بزرگ

(major) و فاصلۀ بیرونی

آن پنجم افزوده است

%ق ظ، %12 %949 %1395 ساعت %01:%آذر برای نظر دادن اولین باش!

واژۀ مصوب

واژۀ بیگانه

تعریف

آکورد سه‏ صدایی

triad 1

آکوردی که از سه‏ صدای مختلف تشکیل شده باشد

%ق ظ، %12 %948 %1395 ساعت %01:%آذر برای نظر دادن اولین باش!

واژۀ مصوب

واژۀ بیگانه

تعریف

آکورد سه‌شش افزوده

augmented six-three chord

← آکورد شش افزوده

%ق ظ، %12 %947 %1395 ساعت %01:%آذر برای نظر دادن اولین باش!

واژۀ مصوب

واژۀ بیگانه

تعریف

آکورد سه‌شش

six-three chord

← آکورد شش

%ق ظ، %12 %944 %1395 ساعت %01:%آذر برای نظر دادن اولین باش!

واژۀ مصوب

واژۀ بیگانه

تعریف

آکورد درگشته

altered chord

آکوردی که در آن

یک یا چند نغمه با

استفاده از علائم عَرَضی

تغییر می‌کند

%ق ظ، %12 %942 %1395 ساعت %01:%آذر برای نظر دادن اولین باش!

واژۀ مصوب

واژۀ بیگانه

تعریف

آکورد چهارشش گذر

passing six-four chord

آکورد چهارششی

که معمولاً در

قسمت ضعیف میزان

و بر روی درجات پنجم

یا یکم می‌آید و

دستِ‌کم بم‌ترین

صدای آن نقش

نت گذر را دارد

%ق ظ، %12 %897 %1395 ساعت %00:%آذر برای نظر دادن اولین باش!

واژۀ مصوب

واژۀ بیگانه

تعریف

آکورد چهارشش فرودی

cadential six-four chord

آکـورد چهارشش تأخیـری

(suspended six-four chord)

که در فرود به‌صورت

معکوس دوم آکورد درجۀ یکم

و در قسمت قوی میزان، پیش

از آکورد درجۀ پنجم

ظاهر می‌شود

%ق ظ، %12 %896 %1395 ساعت %00:%آذر برای نظر دادن اولین باش!

واژۀ مصوب

واژۀ بیگانه

تعریف

آکورد چهارشش چنگسان

arpeggiated six-four chord

آکورد چهارششی

که معمولاً در قسمت

ضعیف میزان و بر

روی درجۀ یکم می‌آید

و در بین حالت‌های

دیگر همین آکورد

قرار می‌گیرد

آیا میدانید

  • چه سازی را برای یادگیری موسیقی انتخاب کنیم؟

    چه سازی را برای یادگیری موسیقی انتخاب کنیم؟

      چه سازی را برای یادگیری موسیقی انتخاب کنیم؟ (نکته: این نوشته، برای کسانی است که در انتخاب ساز مردد بوده و نیاز به راهنمایی دارند). شاید نخستین پرسش برای کسی که، ایده و آشنایی با موسیقی ندارد، و قصد یادگیری موسیقی داری این باشد: چه سازی را انتخاب کنم؟ انتخاب ساز، کاملا سلیقه ای است، و انتخاب ساز، در واقع انتخاب و دنبال کردن سلیقه فرد و برداشت شخص از موسیقی است. برای انتخاب ساز به منظور یادگیری موسیقی، چند عامل نقش مهمی دارند که به آنها اشاره میکنیم: سلیقه و علاقه فرد به صدای سازی که یا دیده، یا صدایش را شنیده، و آشنایی هرچند اندک نسبت آن ساز دارد. شکل ظاهری ساز نیز نقش به سزایی در انتخاب دارد. کسی که آشنایی چندانی با موسیقی ندارد، برای شروع نوازندگی و انتخاب، به شکل ظاهری ساز نیز نظر دارد. سبک و کاربرد ساز یکی از مهمترین نکات در انتخاب ساز است. در واقع کاربرد ساز در سبک های موسیقی پاپ، کلاسیک، سنتی و... میتواند یکی از مهمترین نکات در انتخاب ساز باشد. مشورت و راهنمایی صحیح، می تواند راه بسیار خوبی برای انتخاب ساز باشد. ولی در نهایت، خود شخص است که تصمیم گیرنده نهایی است. چند توصیه…

از ما بپرسید

  • چگونگي برقراري ارتباط نوازنده با مخاطب روي صحنه

    چگونگي برقراري ارتباط نوازنده با مخاطب روي صحنه

    چگونگي برقراري ارتباط نوازنده با مخاطب روي صحنه برقراری ارتباط نوازنده در حین اجرای زنده، با شوندگان حاضر در سالن، مبحثی بسیار جدی و جالب است که برای تحلیل و چگونگی و راه های مختلف برای تاثیر گذاری بیشتر آن نیاز به نوشتاری مفصل دارد که به زودی در مورد آن، در این سایت بحث شده و نوشته هایی برای خواندن شما عزیزان آماده و عرضه خواهد شد. بیست و هفتم خرداد هشتاد و نه  

درباره ی موسیقی هنری ایران

logo persian004 موسیقی هنری ایران، نخستین روزنامه الکترونیکی روزانه موسیقی ایران

همکاری: پیام به این شماره تلگرام
09226521131