مقررات و ضوابط بخش موسیقی جشنواره سیمرغ اعلام شد

جشنواره بین‌المللی سیمرغ بهار سال 97 برگزار می‌شود.

به گزارش ایلنا، نهمین جشنواره بین‌المللی سیمرغ با هدف حمایت از تولیدات دانشجویی و شناسایی استعدادهای جوان در حوزه موسیقی، در رشته‌های رشته‌های آواز ایرانی (ویژه آقایان)، گروه‌نوازی سنتی، خوانندگی پاپ (ویژه آقایان) و گروه سرود با استفاده از اشعار و مضامین مناسب برگزار می‌شود.     

 در بخش موسیقی این جشنواره، تنها دانشجویان دانشگاه‌های علوم پزشکی وزارت بهداشت می‌توانند شرکت کنند.

*آواز ایرانی (ویژه آقایان)

این بخش با هدف شناسایی استعدادهای بر‌تر در رشته آواز ایرانی برگزار می‌شود.

شرایط:

این رشته در شاخهٔ موسیقی دستگاهی ایران برگزار می‌شود.

در این بخش فرد شرکت‌کننده موظف است تا در مرحله دانشگاهی آواز انتخابی خود را در ردیف موسیقی ایرانی که شامل دستگاه‌ها و گوشه‌ها است، اجرا نماید.

کار به طور زنده صدا و تصویربرداری شود. (در تمام زمان اجرای کار، تصویر غیر از گروه چیز دیگری را نشان ندهد و همچنین تصویر پرش نداشته باشد که در این صورت میکس تصویر در تصویر تلقی شده و کل کار حذف می‌شود).

ارسال اثر به شکل صوتی و track (بدون تصویر) و یا به شکل لب خوانی و میکس صدا و تصویر (عدم اجرای زنده) باعث حذف اثر از جشنواره خواهد شد.

ضبط صدا با دخالت دستگاه‌های تنظیم‌کننده موسیقی که صدای اصلی خواننده را تغییر دهد، موجب حذف اثر خواهد شد.

هر داوطلب در زمان حداکثر ۱۰ دقیقه فایل تصویری اجرای خود را به صورت DVD به دبیرخانه دانشگاهی تحویل دهد.

متقاضی می‌تواند آثار مشاهیر موسیقی ایران را بازخوانی نماید.

شرکت‌کنندگان که آثارشان در بخش موسیقی آوازی به مرحله کشوری راه یافته است، باید آثار خود را به صورت زنده برای داوران مرحله کشوری اجرا نمایند.

شیوه برگزاری در مرحله نهایی بعدا اطلاع‌رسانی خواهد شد.

*جوایز بخش آواز

نفر اول؛ تندیس جشنواره به همراه دیپلم افتخار و جایزه نقدی

نفر دوم؛ دیپلم افتخار و جایزه نقدی

نفر سوم؛ دیپلم افتخار و جایزه نقدی

*گروه نوازی سنتی

این بخش با هدف حمایت و شناسایی استعداد‌ها و گروه‌های موسیقی بر‌تر در رشته گروه نوازی سنتی برگزار می‌شود.

شرایط:

در شاخه موسیقی دستگاهی ایران، گروه شرکت کننده موظف است تا در مرحله دانشگاهی اثر انتخابی خود را در ردیف موسیقی ایرانی که شامل دستگاه‌ها و گوشه‌ها است، اجرا نماید. در ابتدا، انتخاب آثار مثل پیش درآمد، بداهه نوازی، بداهه خوانی و تصنیف می‌تواند به میل گروه است.

متقاضیان می‌تواند آثار مشاهیر موسیقی ایران را بازخوانی نماید.

کار بطور زنده صدا و تصویربرداری شود. (در تمام زمان اجرای کار، تصویر غیر از گروه چیز دیگری را نشان ندهد و همچنین تصویر پرش نداشته باشد که در این صورت میکس تصویر در تصویر تلقی شده و کل کار حذف می‌شود).

ارسال اثر به شکل صوتی و track (بدون تصویر) و یا به شکل لب خوانی و میکس صدا و تصویر (عدم اجرای زنده) باعث حذف اثر از جشنواره خواهد شد.

رعایت شئونات اسلامی و پوشش مناسب اعضا در گروه الزامی است. (دانشجویان خانم با رعایت حجاب و شئونات اسلامی (مانند استفاده از ساقچه، هدبند و...) می‌توانند در این رشته شرکت نمایند.)

زمان اجرای هر گروه در مرحله بازبینی، حداکثر ۱۵ دقیقه است.

در این بخش، گروه ملزم به داشتن خواننده است و نمی‌تواند بدون خواننده شرکت کند.

با توجه به استفاده از آلات موسیقی کلاسیک در دستگاه‌ها و ردیف‌های ایرانی، گروه می‌تواند با بهره گیری از تلفیق ساز‌ها آثار فاخری را در دستگاه‌ها و ردیف‌های ایرانی با سازهای کلاسیک تولید نماید.

استفاده از دانشجویان دیگر دانشگاه‌های علوم پزشکی در گروه‌های موسیقی دانشگاه مبدأ، مانعی ندارد.

شرکت کنندگان که آثارشان در بخش گروه نوازی سنتی به مرحله کشوری راه یافته است، باید آثار خود را به صورت زنده برای داوران مرحله کشوری اجرا نمایند.

شیوه برگزاری در مرحله نهایی بعدا اطلاع رسانی خواهد شد.

آثار راه یافته به مرحله نهایی ملزم به ارسال پوس‌تر و بروشور اثر می‌باشند.

*جوایز بخش گروه نوازی سنتی

گروه اول؛ تندیس جشنواره به همراه دیپلم افتخار و جایزه نقدی

گروه دوم؛ دیپلم افتخار و جایزه نقدی

گروه سوم؛ دیپلم افتخار و جایزه نقدی

در صورت صلاحدید داوران، جوایز تک نوازی به منتخبین اهدا خواهد شد.

*خوانندگی پاپ (ویژه آقایان)

این بخش با هدف شناسایی استعداد‌ها در قلمرو موسیقی پاپ برگزار می‌شود.

شرایط:

در این بخش شرکت کننده از میان آثار خوانندگان ایرانی که دارای مجوز هستند و یا خود، آهنگی را آماده کرده است، ۲ تراک را خوانده و به صورت تصویری ضبط نماید.

در این بخش شرکت کننده می‌تواند با حذف صدای خواننده از روی آهنگ موردنظر از موسیقی اثر که بدون صدای آن خواننده است، برای بازخوانی استفاده کند.

کار بطور زنده صدا و تصویر برداری شود. (در تمام زمان اجرای کار، تصویر غیر از گروه چیز دیگری را نشان ندهد و همچنین تصویر پرش نداشته باشد که در این صورت میکس تصویر در تصویر تلقی شده و کل کار حذف می‌شود).

ارسال اثر به شکل صوتی و track (بدون تصویر) و یا به شکل لب خوانی و میکس صدا و تصویر (عدم اجرای زنده) باعث حذف اثر از جشنواره خواهد شد.

ضبط صدا با دخالت دستگاه‌های تنظیم کننده موسیقی که صدای اصلی خواننده را تغییر دهد، موجب حذف اثر خواهد شد.

شرکت کنندگان که آثارشان در این بخش به مرحله کشوری راه یافته است، باید آثار خود را به صورت زنده برای داوری مرحله کشوری اجرا نمایند.

شیوه برگزاری در مرحله نهایی بعدا اطلاع رسانی خواهد شد.

آثاری که با توجه به نیازهای فرهنگی و اجتماعی امروزین تولید شده باشد و به مفهوم امید، آگاهی بخشی، نشاط، ترویج سبک زندگی صحیح می‌پردازد، به شرط دارا بودن کیفیت، در اولویت انتخاب هستند.

*جوایز بخش خوانندگی پاپ

نفر اول؛ تندیس جشنواره به همراه دیپلم افتخار و جایزه نقدی

نفر دوم؛ دیپلم افتخار و جایزه نقدی

نفر سوم؛ دیپلم افتخار و جایزه نقدی

*گروه سرود

این بخش با هدف حمایت و شناسایی استعداد‌ها و گروه‌های سرود دانشگاهی برگزار می‌شود.

شرایط:

هر دانشگاه می‌بایست فقط یک گروه برای شرکت در جشنواره معرفی کند.

گروه شرکت کننده می‌تواند در مرحله بازبینی اثر انتخابی خود را در ردیف موسیقی ایرانی و یا از آثار حماسی، ملی و آئینی اجرا نماید.

کار بطور زنده صدا و تصویربرداری شود. (در تمام زمان اجرای کار، تصویر غیر از گروه چیز دیگری را نشان ندهد و همچنین تصویر پرش نداشته باشد که در این صورت میکس تصویر در تصویر تلقی شده و کل کار حذف می‌شود).

ارسال اثر به شکل صوتی و track (بدون تصویر) و یا به شکل لب خوانی و میکس صدا و تصویر (عدم اجرای زنده) باعث حذف اثر از جشنواره خواهد شد.

سرود می‌بایست حتما روی آهنگ بدون کلام خوانده شود.

خلاقیت در استفاده از شعر و ملودی مناسب و بدیع دارای امتیاز خواهد بود.

در مرحله بازبینی نیازی به طراحی صحنه و لباس نمی‌باشد اما در مرحله نهایی آراستگی و لباس متحدالشکل و... دارای امتیاز است.

سرپرست (رهبر گروه)، آهنگساز و نوازنده‌ها می‌تواند دانشجو نبوده و از افراد حرفه‌ای در این حوزه استفاده گردد.

گروه اجرا کننده سرود، حتما باید دانشجوی دانشگاه‌های علوم پزشکی باشند.

در صورتی‌که رهبر گروه دانشجو نباشد، یک نفر از اعضای گروه که دانشجوی علوم پزشکی می‌باشد باید اثر را در سامانه ثبت نماید.

حداقل اعضای گروه سرود باید ۵ نفر باشد.

رعایت شئونات اسلامی و پوشش مناسب اعضا در گروه الزامی است. (دانشجویان خانم با رعایت حجاب و شئونات اسلامی (مانند استفاده از ساقچه، هدبند و...) می‌توانند در این رشته شرکت نمایند.)

زمان اجرای هر گروه در مرحله بازبینی، حداکثر ۱۰ دقیقه است.

در این بخش، گروه ملزم به داشتن تک خوان نیست و می‌تواند بدون تک خوان نیز شرکت کند. ملاک و محور اصلی داوری آثار، کار جمعیِ گروه هم‌خوان بوده، تک‌خوانی در اجرای قطعات کمتر مورد توجه خواهد بود.

با توجه به استفاده از آلات موسیقی کلاسیک در دستگاه‌ها و ردیف‌های ایرانی، گروه می‌تواند با بهره گیری از تلفیق ساز‌ها آثار فاخری را در دستگاه‌ها و ردیف‌های ایرانی با سازهای کلاسیک تولید نماید.

استفاده از دانشجویان دیگر دانشگاه‌های علوم پزشکی در گروه‌های موسیقی دانشگاه مبدأ، مانعی ندارد.

شرکت‌کنندگان که آثارشان در بخش گروه سرود به مرحله کشوری راه یافته است، باید آثار خود را به صورت زنده برای داوران مرحله کشوری اجرا نمایند.

شیوه برگزاری در مرحله نهایی بعدا اطلاع رسانی خواهد شد.

آثار راه یافته به مرحله نهایی ملزم به ارسال پوس‌تر و بروشور اثر می‌باشند.

*جوایز بخش گروه سرود

گروه اول؛ تندیس جشنواره به همراه دیپلم افتخار و جایزه نقدی

گروه دوم؛ دیپلم افتخار و جایزه نقدی

گروه سوم؛ دیپلم افتخار و جایزه نقدی

براساس اعلام دبیرخانه دائم جشنواره فرهنگی وزارت بهداشت، مهلت ثبت نام و ارسال آثار از ۱۱ آبان‌ماه تا اول بهمن‌ماه ۹۶ درنظر گرفته شده است. علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به سایت جشنواره www. festivalf. ir مراجعه کنند.

جشنواره بین‌المللی سیمرغ که نامش برگرفته از سیمرغ افسانه‌ای در ادبیات ایران به عنوان مرغ درمانگر و نماد جدید جامعه پزشکی است در پنج بخش تئا‌تر، ‌ فیلم، ادبی، ‌هنرهای تجسمی و موسیقی، بهار ۱۳۹۷در شهر تهران برگزار خواهد شد.

آیا میدانید

  • چه سازی را برای یادگیری موسیقی انتخاب کنیم؟

    چه سازی را برای یادگیری موسیقی انتخاب کنیم؟

      چه سازی را برای یادگیری موسیقی انتخاب کنیم؟ (نکته: این نوشته، برای کسانی است که در انتخاب ساز مردد بوده و نیاز به راهنمایی دارند). شاید نخستین پرسش برای کسی که، ایده و آشنایی با موسیقی ندارد، و قصد یادگیری موسیقی داری این باشد: چه سازی را انتخاب کنم؟ انتخاب ساز، کاملا سلیقه ای است، و انتخاب ساز، در واقع انتخاب و دنبال کردن سلیقه فرد و برداشت شخص از موسیقی است. برای انتخاب ساز به منظور یادگیری موسیقی، چند عامل نقش مهمی دارند که به آنها اشاره میکنیم: سلیقه و علاقه فرد به صدای سازی که یا دیده، یا صدایش را شنیده، و آشنایی هرچند اندک نسبت آن ساز دارد. شکل ظاهری ساز نیز نقش به سزایی در انتخاب دارد. کسی که آشنایی چندانی با موسیقی ندارد، برای شروع نوازندگی و انتخاب، به شکل ظاهری ساز نیز نظر دارد. سبک و کاربرد ساز یکی از مهمترین نکات در انتخاب ساز است. در واقع کاربرد ساز در سبک های موسیقی پاپ، کلاسیک، سنتی و... میتواند یکی از مهمترین نکات در انتخاب ساز باشد. مشورت و راهنمایی صحیح، می تواند راه بسیار خوبی برای انتخاب ساز باشد. ولی در نهایت، خود شخص است که تصمیم گیرنده نهایی است. چند توصیه…

از ما بپرسید

  • چگونگي برقراري ارتباط نوازنده با مخاطب روي صحنه

    چگونگي برقراري ارتباط نوازنده با مخاطب روي صحنه

    چگونگي برقراري ارتباط نوازنده با مخاطب روي صحنه برقراری ارتباط نوازنده در حین اجرای زنده، با شوندگان حاضر در سالن، مبحثی بسیار جدی و جالب است که برای تحلیل و چگونگی و راه های مختلف برای تاثیر گذاری بیشتر آن نیاز به نوشتاری مفصل دارد که به زودی در مورد آن، در این سایت بحث شده و نوشته هایی برای خواندن شما عزیزان آماده و عرضه خواهد شد. بیست و هفتم خرداد هشتاد و نه  

درباره ی موسیقی هنری ایران

logo persian004 موسیقی هنری ایران، نخستین روزنامه الکترونیکی روزانه موسیقی ایران

همکاری: پیام به این شماره تلگرام
09226521131