موسیقی (پاورقی دو)

ارسال در پاورقی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

پاورقی

 

 

 
   
 

موسیقی (قسمت دوم)

نویسنده: آلبرتو ائوزونی، ترجمه: سهراب مژده

pic8-1

تصویر شماره ۹

اثر دوسو دوسی(Dosso Dossi)

نام اثر: نمادهای موسیقی( della allegoria Musica)

زمان خلق اثر: حدود ۱۵۲۲

مکان نگهداری: فلورانس، موزه هورن (Horn)

توبال کاینو، در حالی که با مشعل یک جن (genio)* کوچک نورانی شده است، با چکشهایی، که وزنهای مختلف دارند، بر روی یک  سندان می کوبد؛ او از طریق اصوات تولید شده، قانون تناسب عددی ای را فرموله می کند، تناسبی که پایه ی هارمونی موسیقی است.

 

بر روی نقشه سمت راست، فرمولی دیده میشود، قویا نمادین و سمبولیک، از "تری نیتاس در وحدت” Trinitas in unoکه مربوط می شود به کمال سه گانه ی الهیت la divina perfezione) (trinitaria

 

 

همانگونه که می بینیم، ساز لیرا((lira بر روی زمین رها شده است، که احیانا هدفش، نشان دادن برتری موسیقی آوازی(وکال) نسبت به موسیقی ابزاری، و یا ساز است.

بر روی میز دو نوع قانونمندی((canoni موسیقی تصویر شده اند، یکی به شکل دایره، و دیگری بشکل سه ضلعی، که به ترتیب به آدرین ویلارد، و  ژوزفین دسپرس، تعلق دارند.

 

این قانونمندی ها، به قانونمندی های، باصطلاح رمز آمیز، شهرت دارند، که کلید رمز آن ها، از طریق تفسیر شعار ویا کلام ناشناخته، بدست می آمد.

pic8

تصویر شماره ۱۰

اثر لورنت دوله هایره ((Laurent de La Hyre

نام اثر:نمادهای موسیقی((allegoria della musica

زمان خلق اثر: ۱۶۴۹

مکان نگاهداری: موزه ی متروپولیتان نیویورک(New York Metropolitan Museum)

موسیقی، یکی از هفت هنر لیبرالی است که از طرف له هایره(La Hyre)، برای اقامتگاه پاریسی جه دون تالمانت(*(Gédéon Tallmenat، نقاشی شده است. در این اثر زنی در حال کوک کردن سازی است بنام تیوبرا ((Tiobra، سازی که در اصل ایتالیایی است، و از نیمه ی دوم قرن هفدهم  در فرانسه انتشار یافته است.

 

در ایکونوگرافی سزار ریپا ((Cesare Ripa، بلبل، نمادی است درمیان نماد ها و سمبل های موسیقی، زیرا ملودی صدای این پرنده، متغیر، لطیف، وجذاب است.

 

 

ساز تیوربا(Tiorba)، که در ریز بخشهای آن با دقت ویژه ای نقاشی شده است، سازی است بلند و درشت، که کناره ی آن با پرگامنا pergamena))* زینت یافته است. این ساز، در مدل ایتالیایی اش، به سه گل رز کوچک مزین است، که به شکل مثلث در کنار هم قرار گرفته اند، در حالی که مدل فرانسوی آن، غالبا با یک گل رز مرکزی، زینت یافته اند.

 

این ساز، دارای ابعاد بزرگی است و از ۱۳ سیم ساده تشکیل شده است. در کنار  شش سیم که برای نواختن بکار میروند ،هفت سیم دیگر وجود دارند، با طول دو برابر، که برای ایجاد ریسونانس(per simpatia )، ارتعاش می یابند، و بر روی  خرک دومی تثبیت شده اند، که در پایان ساز جای گرفته است.

 

علاوه بر آنچه گفته شد، در این اثر، لوله های ساز ارگ، ریتم معماری کانالهای عمودی ستونها را دنبال می کنند.

 

بر روی میز، یک لیوت((liuto، یک ویولون، و دو فلوت مستقیم (diritti) قرار گرفته اند. جلدی از کتاب موسیقی که  نت نویسی  و باز نویسیtrascrizione) ) در آریا(Arie)* را به نمایش میگذارد. که در آن در بخش بالایی یک بمباردا(bombarda)* دیده می شود.

pic9

تصویر شماره ۱۱

اثر نیکلاس رنی ار(Nicolas Regnier)

نام اثر: الهام الهی موسیقی(la divina ispirazione della musica)

زمان خلق اثر: حدود سال ۱۶۴۰

مکان نگاهداری: لوس آنجلس - موزه ی هنری کنتی((County Museum of Art

در این اثر، شعر، در نماد چهره ی یک زن ظاهر می شود، که با سری پوشیده ازهلالی از برگها ی طلایی((cinto d’alloro ، و با انگشتی که به بالا اشاره می کند، مسئله ی ضرورت الهام موسیقی از هارمونی الهی را به نمایش می گذارد.

بر روی میز، ابزار موسیقی، از قبیل  یک آرچی لیوت((arciliuto، یک لیوت) liuto یک ویولن، و یک ویول پایه دار((viola da gamba ،بگونه ای نامنظم قرار گرفته اند. درکنار آنها تعدادی از کتابهای موسیقی نیز دیده می شوند.

موسیقی، که در نماد فیگور زن سمت راست ظاهر شده است، با  رها کردن آرشه ی ویولن بر روی میز، از نواختن دست می کشد، و نگاه و دقت خویش را بسوی شعر، که در فیگور نمادین زن سمت چپ ظاهر شده است، متوجه می کند.

توضیح واژگان و مقولات:

 

دیونیزیو((Dionisio: خدای یونانی سرمستی است، سرمستی روحی و جسمی.

کاکوفونی یا((cacofonia : مفهومی است در مقابل و متضاد با واژه ی هارمونی. از دیدگاه نویسنده آشنایی و بهره گیری از این واژه ی مهاجر، در زبان ما مناسب است.

ایکونوگرافیک((iconografia: مجموعه ایست از ایماژها و آثار تجسمی که از یک میت(mito)، فیگور، و یا شخصیت، الهام گرفته می شود.

اجوگرافیک((agiografica: ادبیات مربوط به شخصیتهای "مقدس" و یا "روحانی"است. وظیفه ی این ادبیات، اغراق و افسانه بافی در "هاله "ی میت ها و چهره های مذهبی است.

نوازنده ی ایتی نرانته (itinerante): نوازنده ی دوره گرد. نوازنده ای که پایگاه ثابتی ندارد و همیشه از جایی به جایی برای نواختن موسیقی در حرکت است.

ارگانولوژی((organologia: شاخه ایست از دانش موسیقی، که وظیفه اش کلاسه بندی سازها، و مطالعه ی تاریخ ابزار موسیقی است.

مفهومی(concettuale): در اینجا اشاره به هنر مفهومی( (Conceptual art است. جریان هنری ایست معاصر، که در سالهای ۶۰ شکل گرفت. این جریان هنری در مقابل کالایی کردن  اشیاء هنری است، و برای خلقت آثار، ایده ها، طراحی و پروژه ی اشیا هنری، ارزشی ویژه قائل است.

کنسونانس((consonanze: ویژگی برخی از فاصله(intervalli) ها و آکوردهای موسیقی است. همانند فاصله ی پنجم و هشتم(c. perfetto )، و فاصله های سوم و ششم((consonanze imperfetto، و تمامی آکوردهای کامل ماژور و مینور در سیستم تونال مدرن.  متضاد مقوله ی کنسوناس، مقوله ی دیسوناس((dissonanza، می باشد.

کورنا موزا: نوعی ساز شبیه " نی انبانی" ماست

آری یه(Arie): قطعه ای است، ملودیک، با آواز، و یا با ساز، با شکلی بسته، که بر اساس معیارهای اسکماتیک مختلف ولی معیین استروفیک ها ( (stroficiبنا شده است.

سی ام بهمن هشتاد و نه

 

درباره ی موسیقی هنری ایران

logo persian004 موسیقی هنری ایران، نخستین روزنامه الکترونیکی روزانه موسیقی ایران

همکاری: پیام به این شماره تلگرام
09226521131