تئوری کمپوزیسیون معاصر

نوشته شده توسط persianartmusic Posted in معرفی کتاب بازدید: 845

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

 

تئوری کمپوزیسیون معاصر

تئوری کمپوزیسیون معاصر

تئوری کمپوزیسیون معاصر
تئوری کمپوزیسیون معاصر

 

این کتاب شامل مجموعه ای از مهم ترین موضوعات کمپوزیسیون معاصر است که در آن تمامی ابعاد اساسی موسیقایی و تئوریک مورد بررسی قرار می گیرد.

موضوع اصلی این کتاب نیمه ی دوم قرن بیستم است و موسیقی معاصری که کم تر مورد پژوهش قرار گرفته است.موضوعات تئوری موسیقایی مانند ژانر, فرم,هارمونی پلی فونی و ریتم و هم چنین مسائل تاریخی موسیقی و کرونولوژی قرن بیستم و زیباشناسی  از موضوعات اصلی این کتاب است.

هدف این کتاب تشریح و حل سلسله مسائل نوین در موسیقی جدیدتر قرن های بیستم و بیست ویک است.

 

نشر هم آواز این کتاب را با ترجمه ی (مسعود ابراهیمی) در سال 94 در 550 نسخه به بازار عرضه کرده است.

 

معرفی کتاب: ستاره پارسا