سلاح های پنهان جنگ

نوشته شده توسط persianartmusic Posted in معرفی کتاب بازدید: 806

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

سلاح های پنهان جنگ

سلاح های پنهان جنگ

سلاح های پنهان جنگ
سلاح های پنهان جنگ

این کتاب درمورد نقش موسیقی در جنگ است و این اولین باری ست که یک اثر پژوهشی در حوزه ی موسیقی جنگ به صورت مکتوب درآمده است.

خداداد رضایی نویسنده ی این کتاب خاطرنشان کرده است: با آغاز جنگ تحمیلی انقلاب نوپای مردم ایران با پدیده ای روبرو شد که ایران را با شرایط خاصص مواجه کرد و نقش موسیقی به عنوان یکی از سازوبرگ های موثر در دفاع مقدس کمتر مورد توجه  و بررسی قرار گرفته و این موضوع انگیزه ی فعالیت در این زمینه بوده است.هم چنین ما در آغاز جنگ موسیقی آماده نداشتیم و موسیقی جنگ در کشور ما به صورت تدریجی شکل گرفت و تکامل یافت و به صورت نوحه های مذهبی بود اما بعد از مدتی از حالت نوحه های مذهبی حالتی حماسی به خود گرفت.

شایان ذکر است که این کتاب پژوهشی در 125 صفحه توسط نشر موعوداسلام منتشر شده است.

معرفی کتاب: ستاره پارسا