موسیقی و شعر تفاوت و طبقه بندی

نوشته شده توسط persianartmusic Posted in معرفی کتاب بازدید: 868

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

موسیقی و شعر

موسیقی و شعر تفاوت و طبقه بندی

موسیقی و شعر
موسیقی و شعر

در مقدمه ی این کتاب آمده است که شعر و موسیقی از نمودهای پراوج فرهنگ ایرانند و با هم پیوندی ناگسستنی دارند که بنیان فرهنگ ایران برآن استوار است. درباره ی شعر پژوهش های فراوانی صورت گرفته است اما موسیقی ایران همچنان زوایای ناشناخته ای دارد که به آن پرداخته نشده است. پژوهش در تاریخ و سایر عرصه ها از جمله زبان شناسی و ساز شناسی و ادبیات دوره های مختلف می تواند بخشی از کلاف سردرگم تاریخ موسیقی یا موسیقی شناسی و حتی رابطه اش با زبان وادبیات ایران را روشن کند.

بخش نخستین این کتاب بیشتر درباره ی تفاوت های زبان شعر و موسیقی و پژوهش آن هاست و به طور کلی توضیحاتی درباره ی تعریف موسیقی و بیگانگی بنیادی آن از زاویه ی صوت شناسی با شعر را دربرمی گیرد. بخش دیگر این کتاب به رابطه ی زبان و ادبیات فارسی با موسیقی ایرانی اختصاص دارد. وقسمت بعد مباحث زیباشناسی و موسیقی ایران را دربرمی گیرد.

این کتاب در 480 صفحه در سال 92 به نویسندگی محسن حجاریان از طریق نشر رشد آموزش به چاپ رسیده است.

معرفی کتاب: ستاره پارسا