مجموعه آثار درویش خان

نوشته شده توسط persianartmusic Posted in معرفی کتاب بازدید: 793

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

مجموعه آثار درویش خان

 

مجموعه آثار درویش خان
مجموعه آثار درویش خان

مجموعه آثار درویش خان:

غلامحسین درویش از معدود نوابغ موسیقی ایران بود که آثارش دارای سبک و شیوه است و اولین آهنگسازی که تاریخ موسیقی ایران می تواند با استناد به آثارش از او یاد کند. با این توضیحات برای بررسی سیر آهنگسازی در ایران باید از درویش خان آغاز کرد و به همین دلیل هدف این کتاب تنها نقد و بررسی آثار درویش خان نیست بلکه جمع آوری و در دسترس قرار دادن آثار آهنگسازان ایران و درویش خان به عنوان اولین آهنگ سازی که آثارش نشان نبوغ و پشتوانه ی صحیح موسیقی کلاسیک ایران است. گردآوری این کتاب توسط استاد ارشد تهماسبی انجام شده و نشر موسسه فرهنگی هنری ماهور این کتاب را در سال 94 در 86 صفحه وارد بازار کرده است.

معرفی کتاب: ستاره پارسا