درباره ما

نوشته شده توسط رضا کلانتری Posted in تازه ها بازدید: 6715

Copyright © 2000 PERSIAN ART MUSIC Org. All Rights Reserved

 

نام عنوان سايت: موسیقی هنری ایران Persian Art Music

آدرس پست الكترونيكي: info@persianartmusic.com

تاريخ ثبت دومين: Sunday, November 12, 2000

عنوان كاري سايت: موسیقی ایران

عنوان هاي موجود در سايت: اخبار موسيقي ايران، بيوگرافي اساتيد موسيقي ايران، نوتاسيون، تصاوير موسيقي دانان ايران، مركز خريد و فروش، موسيقي فيلم، بخش آموزشي، مجلات موسيقي، گفت و گو با اساتيد موسيقي، موسيقي دانان جوان، موسيقي در شهرهاي ايران، موسيقي ايران در ساير كشورها، سازندگان ساز، آهنگسازان، اتنوموزيكولوژي و...

ميزبان سايت: Morva Host مرواهاست

طراح سایت قدیم و جدید: رضا كلانتری

نويسندگان بخش های ثابت سایت قدیم (1379-1383): رضا كلانتری، سمانه شفيعی (بيوگرافي فارسي)، امير هوشنگ طبخی (تاريخ موسيقي)

نويسندگان بخش های ثابت سایت قدیم (1383-1394): رضا كلانتری

نويسندگان بخش های ثابت سایت (1394): رضا كلانتري، بهرنگ موسوی

نويسندگان بخش های ثابت سایت (از سال 1395): رضا كلانتری

نويسندگان سایت جدید: شورای نویسندگان

Web Site Name: www.persianartmusic.com

Web Site Mail Address: info@persianartmusic.com

Organization: Persian Art Music Org

Domain Name Registered and Reserved: Sunday, November 12, 2000

Web Site Manager: Reza Kalantari rekalantari@yahoo.com / www.rezakalantari.info

Tar and Setar player and Composer

Web Site Title: Persian (Iranian) Art Music

Genre: Persian Classical Music/ Persian Traditional Music

Genre: Persian Classical Music/ Persian Traditional Music

Facilities: Audio/ Picture/ Text

Audio: Musician's Works, News/ Interview/ and…

Picture: For News, Musician's Biography, Cassette/ CD/ Multimedia/ Soft Ware/ Book/ Notation/Icons/ Announcement

Facilities for Users: Iranian Music News (Persian/ English)/ Music Notation/ Musician Biography (Persian/ English)/ Weekly Notation (For Iranian Music Instruments)/ Weekly Picture (Iranian Musicians)/ Music Shop (Notation, Portrait and Picture, Instrument, CD, Cassette, Book)/ Music Dissertation (Iranian Music Graduate)/ Film Music (Film Music Compositors)/ Interview/ Music Magazine/ Young Musicians (Biography and Works)/ Instrument Makers/ Instrument Logy/ Compositors (Iranian Music Compositors)

Web Site Host: www.Farahost.com, www.Morvahost.com

Web Site Designer (Old Site): Reza Kalantari

Web Site Designer (New Site): Reza Kalantari

Writers (Old Site 2000-2004): Reza Kalantari, Samaneh Shafii (Persian Text), Amir Houshang Tabkhi (Persian History Page)

Writers (Old Site 2000-2016): Reza Kalantari

Writers (New Site from 2016): Reza Kalantari, Behrang Mousavi

Copyright © 2000 PERSIAN ART MUSIC Org. All Rights Reserved

استفاده از تصاوير، مطالب و ساير موارد از اين سايت با اجازه و ذكر نام سايت مجاز است