موسیقی عاشورایی به تماشاخانه تبدیل شده است

نوشته شده توسط persianartmusic Posted in تازه ها بازدید: 1652

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

موسیقی عاشورایی به تماشاخانه تبدیل شده است

موسیقی هنری ایران: موسیقی، نغمه های عاشورایی و مجالس شبیه خوانیبه تماشاخانه هایی تبدیل شده که تنها به لحاظ آماری مورد توجه مسئولان است و خروجیمنطقی از مجالس ویژه این ایام در دسترس نیست .

هوشنگ جاوید پژوهشگر موسیقی ضمن بیان این مطلب در خصوص کم وکیف فعالیت های انجام شده در حوزه نگهداری از گنجینه فرهنگ و هنر عاشورایی درگفتگو با خبرنگار مهر، گفت : اگر نگاه دقیقی به فعالیت مسئولان در سه دهه گذشته داشتهباشیم به درستی متوجه خواهیم شد که طبق آمار هیچ بی توجهی در این بخش صورتنگرفته است و هریک از مسئولان به فراخور زمان فعالیت هایی را انجام داده اند ولیمتاسفانه اغلب این فعالیت ها فرمی نمایش گونه و به اصطلاح گلخانه ای داشته است ویا در بسیاری موارد انجام مجموع این فعالیت ها به شکل موازی انجام می شده است درنتیجه بیان تاثیرگذار فرهنگی در این عرصه به دلیل درنظر گرفتن جنبه های آماری بهمرور زمان از بین رفت.

وی در ادامه افزود : طی سالهای مختلف جشنواره موسیقی ذکر و ذاکرینبه دبیری ایرج نعیمایی برگزار شد که اتفاقا جشنواره ای خوب و قابل قبول بود و تمامجنبه های موسیقایی فرهنگ عاشورا را نیز در بر می گرفت، به درستی به یاد دارمکه این جشنواره با استقبال خوبی از سوی مخاطب مواجه شد و هم جنبه هایحفظ و حراست از این نوع موسیقی را در سیاست گذاری های کلان خود جای داده بود ولیمتاسفانه این جشنواره بعد از چند سال به دلیل عدم حمایت های جدی از سوی مسئولانمجموع فعالیت های خود را متوقف کرد،ضمن اینکه خروجی مناسب و قابل قبولی را نیزدربرنمی گرفت و تنها دوکتاب از این جشنواره به یادگار ماند و در ادامه هم به دستفراموشی سپرده شد.

این پژوهشگر موسیقی و آیین های عاشورایی در ادامه صحبت های خود بااشاره به انجام حرکت های موازی در این حوزه گفت : پس از برگزارنشدن این جشنواره مبحث آیین های عاشورایی با اشکال مختلف در قالب جشنواره وهمایش های مختلف به راه افتاد در آن دوران خود من هم به عنوان مشاوروارد کار شدم و در همان زمان هم این صحبت مطرح بود که فقط مردم بیایند وبرنامه را ببینند و خبری از بحث های کارشناسی نبود در واقع بازهم جنبه تماشاخانهای آیین های عاشورایی از سوی مسئولان در نظر گرفته نشد و در ادامه هیچ خروجیمکتوب و یا صوتی و تصویری از مراسم های آیینی عاشورا منتشر نشد تا به عنوانالگوی مناسب در خدمت ارتقاء این فرهنگ قرار گیرد.

وی در ادامه افزود : همزمان با عرضه آیین های عاشورایی همایشهای مربوط به تعزیه در نقاط مختلف ایران از جمله اصفهان و شیراز برگزار می شد و بهنوعی زمینه های فرهنگی این پدیده هم فراهم بود ولی در همان زمان هم بازخورد فرهنگیاین موضوع جدی گرفته نشد و تنها از جهت کمی و آماری مورد توجه قرار گرفت و مسئولاناز کیفیت و تاثیرگذاری آن غافل ماندند به خوبی به یاد دارم که ۱۰ شبیه خوان حرفهای در این جشنواره حضور داشتند که تمام اصول حرفه ای یک تعزیه توسط افراد به درستیرعایت شد و متاسفانه با شکست مواجه شد .

جاوید در ادامه افزود : در ادامه این جریان برخی از کانون هایفرهنگی مساجد و تکیه ها اقدام به برگزاری مراسم هایی ویژه تعزیه و نوحهکردند و از مجموع مراسم های خود فیلم و تصویر می گرفتند که به طور گسترده دراختیار مخاطبان قرار گرفت و به سرعت هم دست به دست شد و به نوعی درمیان مخاطبعام فراگیر شد و در نتیجه تاثیرگذاری های نادرست از فرهنگ عاشورایی جای خود را درمیان مردم به طور گسترده باز کرد که نتیجه آن انجام فعالیت های دور از شان اینایام توسط برخی از نوحه خوان ها بود که به وضوح شاهد اجرای آثاری به شکل نوحه و یامرثیه خوانی با اشعاری بسیار نازل و یا ملودی های سخیف برای امام حسین (ع) و یارانگرانقدر ایشان بودیم.

این پژوهشگر در پایان افزود : یکی از مشکلات موجود در این عرصه عدمنظارت درست به مجموع فعالیت ها در این حوزه است و متاسفانه شرایط به گونه ایاست که هر مسئولی در هر ارگان و یا نهادی دست به فعالیت مجزا می زدند و اغلباین فعالیت ها هم به طور موازی انجام می شود.

دوازدهمآذر نود